Informace o instituci ZŠ Tyršova, Nový Jičín

Škola se orientuje na výuku cizích jazyků. Ve třídách s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) se vyučuje cizí jazyk (anglický) od 1. ročníku. Druhý cizí jazyk je němčina nebo francouzština, volitelně a nepovinně se vyučuje ruština. Dva cizí jazyky pro všechny žáky jsou součástí volitelné nabídky na 2. stupni a jsou vyučovány v souladu se ŠVP.

Důležitým směrem profilace školy je zavedení výuky výpočetní techniky jako povinného předmětu a jeho prolínání do všech dalších předmětů. Ve dvou třídách se vyučuje rozšířená výuka informatiky v souladu s ŠVP.

 

Vysoká pozornost se věnuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním).

Vzhledem k profilaci školy je nedílnou součástí výchovy a výuky vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků.

Naší snahou je udržovat naplněnost školy a získávat žáky i z okolí Nového Jičína. Průměrný počet žáků ve třídě je 24.

Všechny učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem.

Kde nás najdete?

Zobrazit